Működő állam

Egészségügy

265.

4 év alatt a GDP egy százalékával, legalább 330 milliárd forinttal növeljük az egészségügyi kiadásokat.

266.

Az egészségügyben az egybiztosítós rendszer fenntartása mellett megerősítjük a nemzeti kockázatközösséget. Ösztönözzük kiegészítő magánbiztosítási szolgáltatások piacra lépését, munkáltatói kiegészítő biztosítások bevezetését.

267.

A kórházi ellátás várólistáit lerövidítjük, a rendelőintézeti előjegyzési listákat maximum egy hetesre csökkentjük.

268.

Központi költségvetési forrásból emberhez méltó, napi háromszori, a dietetikai szempontokra is figyelemmel levő kórházi élelmezési rendszert alakítunk ki.

269.

A 24 órás alapellátási ügyeletet kiterjesztjük az egész országra, az Országos Mentőszolgálat infrastruktúrájának felhasználásával.

270.

A lakosságközeli ellátási formák szerepének növelésével biztonságosabbá tesszük az egészségügyi ellátást a rendelőintézetekben és a háziorvosoknál.

271.

Az állami fenntartásúvá tett kórházakat kormányzati irányítás alatt tartjuk. Az államosított rendelőintézetek visszavételének lehetőségét biztosítjuk az önkormányzatok vagy önkormányzati társulások számára.

272.

A vidéki orvosi ellátás fejlesztése érdekében a fiatal szakemberek számára ösztöndíjprogramot, illetve támogatási programokat indítunk.

273.

Megerősítjük a Mentőszolgálatot a gyors betegmentés érdekében, tisztességesen finanszírozzuk a betegszállítást.

274.

A 14 éven aluli gyermekek esélyegyenlőségének javítására, a szociálisan rászorulók körében célzott gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és szemüveg-támogatást biztosítunk.

275.

A gyakorlati tapasztalatok értékelését követően helyreállítjuk a betegjogok és az egészségbiztosítási felügyelet intézményeit.

276.

Megkönnyítjük egyes, nem veszélyes, vény nélkül kapható gyógyszerek szabadpolcos kereskedelmét a gyógyszertárakon kívül is a kiszolgálás javítása érdekében.

277.

Megteremtjük a gyógyszer-házhozszállítás szabályait a biztonságos betegtájékoztatással együtt. Ezzel megkönnyítjük a kistelepüléseken élők gyógyszerellátását is.

278.

Felülvizsgáljuk a gyógyszertárak versenyellenesen korlátozott szabályozását, megszüntetjük a gyógyszerészek kötelező többségi tulajdonának rendszerét.

279.

Társadalombiztosítási támogatást biztosítunk a korszerű fogamzásgátlók és esemény utáni tabletták számára a prevenció megerősítése érdekében.

280.

Megduplázzuk a mesterséges megtermékenyítési ciklusokra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, növeljük a beavatkozáshoz szükséges gyógyszerek TB-támogatását.

281.

Családi állapottól függetlenül, házasok, egyedül, illetve regisztrált élettársi kapcsolatban élők számára egyaránt hozzáférhetővé tesszük az államilag finanszírozott mesterséges megtermékenyítést jelentő IVF-beavatkozásokat a termékenység növelése érdekében.

282.

Új megoldásokkal megfelelő működési kereteket teremtünk az otthoni szakápolás számára.

283.

Praxisalap, tanulmányi ösztöndíjak és pályakezdést támogató hitel létrehozásával megkönnyítjük az üres háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betöltését. A Praxisalap lehetővé teszi és finanszírozza a nyugdíjba vonuló háziorvosok által átadott praxisok megvásárlását a pályakezdő szakorvosok számára.

284.

Anyagi és adminisztratív ösztönzőkkel támogatjuk praxisközösségek kialakítását, amelyekben több háziorvos közösen szervezheti meg az ellátást és az adminisztrációt, ezzel csökkentve a papírmunka jelentette időveszteséget és gyorsítva a betegellátást.

285.

A háziorvosi praxispénzt 25 százalékkal azonnal megemeljük, 4 év alatt tovább növeljük és minden évben legalább az inflációval korrigáljuk.

286.

A háziorvosi praxispénzt 25%-kal azonnal megemeljük, 4 év alatt tovább növeljük, és minden évben legalább az inflációval korrigáljuk.

287.

A háziorvosi szakorvosképzés keretszámait éves keretszámait négy év alatt a kétszáz főre emeljük.

288.

Célzott informatikai támogatási programot indítunk a háziorvosi praxisok informatikai fejlesztéseinek támogatására annak érdekében, hogy integrált ügyviteli, pacientúrakezelési rendszert használjanak, és gyorsabb legyen az orvos-beteg találkozó adminisztratív időigénye.

289.

Tízéves bérmegállapodást kötünk az állami egészségügyi ágazat minden munkavállalóját érintően, beleértve az egészségügyi szakdolgozókat, a felsőfokú végzettségűeket és a nem egészségügyi végzettségű szakembereket. Olyan szintre emeljük az állami egészségügyben dolgozók bérét, hogy egy munkahelyen dolgozva is biztosítson számukra biztos megélhetést.

290.

A közép- és felsőfokú egészségügyi szakemberképzés haladéktalan átalakításával és fejlesztésével megteremtjük az ágazat szakember-utánpótlását.

291.

Ötéves, országos programot indítunk a háziorvosi rendelők modernizálására, informatikai fejlesztésére, a háziorvoslás XXI. századi feltételeinek megteremtésére, a rendelők tulajdoni viszonyaitól függetlenül.

292.

A nyugdíj melletti munkavégzés ismételt lehetővé tételével segítjük a tapasztalt szakemberek megtartását és visszacsábítását, ezzel segítve az alap- és járóbetegellátás működőképességének megtartását.

293.

Megteremtjük az anya kórházi tartózkodását és adatait titkosan kezelő, az újszülött biztonságát garantáló anonim szülés lehetőségét.

294.

Aktív, folyamatos és megfelelően támogatott HIV-prevenciós kampányt alakítunk ki annak érdekében, hogy megállítható legyen az egyes korcsoportokat érintő HIV-robbanás Magyarországon. A szexuális védekezés, a tűhasználat kérdéseit az iskolarendszeren belül és azon kívül is meg kell ismertetni a fiatalokkal.

295.

Felgyorsítjuk a Hepatitis-t kezelő, olcsó, új generációs gyógyszerek törzskönyvezését.

296.

Széleskörűen hozzáférhetővé tesszük a prevenciós célt szolgáló, TB-támogatott, új HIV-gyógyszereket (PrEP) a nem fertőzöttek számára. Felgyorsítjuk a Hepatitis-t kezelő, olcsó, új generációs gyógyszerek törzskönyvezését.

297.

Helyreállítjuk a járványügy és a népegészségügy önálló hatósági intézményrendszerét, valamint a táplálkozástudomány kormányzati szervezetét.

298.

Kiemelten támogatjuk és szervezettebbé tesszük a népegészségügyi programokat, az országos és mobil szűrővizsgálatokat. A háziorvosokat - mint tömeges és közvetlen orvos-beteg kapcsolatot ápoló szakembereket - anyagi ösztönzőkkel támogatjuk a népegészségügyi prevenciós programokban való aktív részvétel során.

299.

Minden érintett szereplőre kiterjedő pénzügyi érdekeltségi rendszer megteremtésével központi programot indítunk a legsúlyosabb betegségcsoportok átszűrtségének növelésére, különösen a daganatos illetve szív- és érrendszeri betegségek területén.

300.

Eltöröljük az állami vezetők és a vezető köztisztviselők kiemelt egészségügyi ellátását.

Szenvedélypolitika

301.

Nem bűnként, nem bűncselekményként, hanem elsődlegesen betegségként tekintünk a függő honfitársaink bajára.

302.

Létrehozzuk az egységes nemzeti szenvedélyügyi stratégiát, ami a nemzetközi kötelezettségek figyelembe vételével egységes keretbe foglalja az alkohollal, dohányzással, kábítószer-fogyasztással és szerencsejátékkal kapcsolatos állami feladatokat.

303.

A dizájner drogokkal szembeni fellépés megerősítése érdekében új eszközöket használó kormányzati erőfeszítésekre van szükség a gyorsreakcióra épülő tájékoztatás érdekében. A szakmai civil szervezetek számára biztosítani kell a névtelen bevizsgálás lehetőségét.

304.

Véget vetünk az elmúlt évtizedek gyakorlatának, amely a szőnyeg alá söpörte és kezeletlenül hagyta az alkoholbetegséget és az alkoholfüggőséget. Más függőségek mellett külön is figyelünk e terület állami támogatására, a betegek társadalombiztosításon alapuló ellátásnak megerősítésére az érintettek várható élettartalmának növelése érdekében.

305.

A hangsúlyt a megelőzésre és az ártalomcsökkentésre, nem a büntetésre, megtorlásra helyezzük a szenvedélypolitika területén. A megelőző és az ártalomcsökkentő programok számára, az érintett civil szervezetekkel együttműködve normatív támogatási rendszert alakítunk ki.

306.

Határozott lépést teszünk a szenvedélypolitikai dekriminalizáció területén, hogy a terjesztőt és ne a fogyasztót büntesse az állam. Megerősítjük az elterelés és alacsony küszöbű szolgáltatások intézményrendszerét.

307.

Iskolarendőrök helyett a fiatalokkal élő kapcsolat kialakítására képes, a szenvedélypolitikai területen képzett szociális munkás végezze a fiatalok tájékoztatását szenvedélypolitikai ügyekben.

308.

Az elmúlt évek nemzetközi fejleményeit követve a gyógyászati célú kannabisz értékét államilag elismerjük, és társadalmi vita után biztosítjuk a megfelelően szabályozott, orvosilag ellenőrzött hozzáférést.

309.

Újraindítjuk és megerősítjük a tűcsereprogramokat civil partnerek bevonásával az intravénás droghasználathoz kapcsolódó fertőzések megelőzése érdekében.

310.

Javítjuk az integrált addiktológia és szenvedélypolitikai egészségügyi intézményrendszert a hatékonyabb kezelések érdekében, bővítjük az addiktológiai osztályok kapacitását.

Mezőgazdaság

311.

Támogatjuk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nemzetközi versenyképességének a javítását, a hatékony gazdálkodási formák és termelési rendszerek adaptálását és fejlesztését.

312.

Felszámoljuk a Fidesz tisztességtelen birtokpolitikáját. Támogatjuk a valóban helyben élő gazdák lehetőségeit, az adórendszeren keresztül is ösztönözzük a földbirtoklás és földhasználat fedésbe hozását, és közben törekszünk a méretgazdaságossági szempontból fenntartható birtokméretek kialakítására.

313.

Hatályon kívül helyezzük a jelenlegi földtörvényt. Megszabadítjuk a földszerzés kérdését a helyi kamarák korrupt alkuitól és dinamizáljuk a földpiacot.

314.

Teljesen átláthatóvá tesszük az állami földbérlet-politikát. Névre és birtoktestre bontva, tételesen, online ellenőrizhetővé tesszük a fizetett bérleti díjakat. Az előnytelenül alacsony bérleti díjakra vonatkozó szerződéseket tiltott állami támogatásnak minősítjük, és felbontjuk, helyükre árversenyen alapuló, új pályázatot hirdetünk.

315.

Az élelmiszerbiztonság javítása során a külföldi termékekre ugyanazon szabályokat érvényesítjük, mint a hazaiakra, és a fogyasztók magas minőségű termékekkel történő ellátását tekintjük célnak. A hazai termelők számára a technológiaváltáshoz, az élelmiszerbiztonság növeléséhez támogatást nyújtunk.

316.

Európai uniós példák alapján fenntartjuk a külföldi jogi személyek és nem helyben élő gazdák tulajdonszerzésének korlátozását.

317.

Kiegyensúlyozott tulajdonosi szerkezetű, a nagyobb és kisebb termelőegységeket egyaránt magába foglaló mezőgazdasági szerkezet kialakítására törekszünk.

318.

A szőlészet és borászat területén megerősítjük az állami fejlesztési felelősségvállalást, ösztönözzük a termőterületek piaci célokat szolgáló együttműködését, támogatjuk a szövetkezeti együttműködéseket és a tőkék, a termőterületek megújítását. A tokaji állami borkombinátot szövetkezeti alapúra alakítjuk át.

319.

Felszabadítjuk az öntözéses művelés korlátait.

320.

A fenntartható gazdálkodás érdekében anyagilag ösztönözzük a talajmegőrző, talajmegújító mezőgazdasági termelési formákat.

321.

Önálló programmal készülünk fel a lecsökkentett összegű uniós agrárpolitika hatásaira a fenntartható, minőségi és nyereséges magyar mezőgazdaság érdekében.

322.

Megerősítjük a magyar agrárfelsőoktatás és -szakképzés vidéki kulcsintézményeit.

Közlekedés

323.

A közlekedési beruházásoknál az utazók időnyeresége lesz az elsődleges cél a presztízsberuházások helyett. A gazdaságélénkítés és a decentralizáció erősítése, a budapesti közlekedési vízfej tehermentesítése minden beruházás esetén érvényesítendő cél kell legyen.

324.

Állami programot indítunk a közösségi közlekedési eszközök teljes körű és ingyenes WIFI-ellátottságának megteremtésére.

325.

A közösségi közlekedés megszervezésére megrendelő szervezeteket hozunk létre, amelyek versengő szolgáltatókat igénybe véve, minden közösségi közlekedési eszközre kiterjedő egységes rendszert alkotnak az utasok érdekében.

326.

Mobilitási minimumot vezetünk be. Minden településről garantáljuk, hogy a legközelebbi gazdasági központba közösségi közlekedéssel munkakezdésre be lehessen érni.

327.

Országos, minden közösségi közlekedési eszközre kiterjedő utazástervező- és jegyvásárló rendszert hozunk létre.