Igazságtétel

129.

Az Orbán Viktorhoz kötődő korrupt személyi kör, családtagok és strómanok 2010 után állami befolyással szerzett vagyonát kártalanítás nélkül visszavesszük és kárpótlásra fordítjuk.

130.

Az Orbán-rezsim minden jogfosztottja számára igazságot teszünk, és őket kárpótoljuk. Ez érinti a kényszernyug­díj­azottakat, a nyugdíjuktól megfosztottakat, a trafikosokat, a politikai okokból tönkretett vállalkozókat, az állami koncessziós rendszerek kiépítésének kárvallottjait – összhangban a nemzetközi bírósági ítéletekkel.

131.

Jóvátételi adót vetünk ki azon vállalkozásokra, amelyek az elnyomó Orbán-rendszerrel kollaborálva anyagi haszonélvezői voltak a rendszer közbeszerzéseinek és működésének. A jóvátételi adó bevételét kárenyhítésre és kárpótlásra fordítjuk az Orbán-rezsim kárvallottjainál.

132.

Szimbolikus kárenyhítést biztosítunk a magánnyugdíj-pénztári kárvallottaknak. Ennek módjáról szakmai és társadalmi vitát indítunk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának megerősítése részeként.

133.

Tételesen megvizsgálunk minden 2010 utáni állami vagyonértékesítést, és minden olyat kártalanítás nélkül visszacsinálunk, amely az elnyomó, illiberális állam kedvezményezettjeihez kapcsolható.

134.

Visszavesszük a tisztességtelen módon értékesített, állami hitellel finanszírozott, korábban állami tulajdonú földeket.

135.

Az Alaptörvény alapján semmisnek tekintünk minden olyan, 2011 után kötött szerződést, amely offshore-tulajdonú, résztulajdonú társasággal köttetett és állami, önkormányzati vagyoneladásról, vállalkozásról, megbízásról szólt.

136.

Anyagilag kárpótoljuk az egyházi státuszuktól jogtalanul megfosztott egyházakat.

137.

A lehető legszélesebb körben biztosítjuk az 1990 előtt titkosszolgálati mágnesszalagok tartalmának megismerését.

138.

Az állambiztonsági iratokkal való manipuláció elleni fellépés érdekében bűncselekménnyé nyilvánítjuk, ha a korábban kilopott iratokat azok jelenlegi tulajdonosa nem szolgáltatja be a levéltárnak.

139.

Az állambiztonsági múlt megismerhetővé tételének legfontosabb feltétele, hogy az iratok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába kerüljenek, tehát kutathatóvá váljanak. Felülvizsgáltatjuk mindazon iratok államtitokká minősítését, amelyek a nemzetbiztonsági szolgálatoknál maradtak.

140.

Az információs kárpótlás érdekében lehetőséget adunk a megfigyelteknek arra, hogy a róluk információt szolgáltató hálózati személyek kiléte mellett azok beszervezésének körülményeit is megismerhessék, illetve megtudhassák az adott hálózati személy tartótisztjének kilétét, tevékenységének adatait.

141.

Civil kontroll mellett megvalósítjuk az aktanyilvánosságot. Ennek során a folyamatot ellenőrző, nagy tekintélyű és független civil szakértők bírósághoz fordulhatnak, ha azt észlelik, indokolatlanul akar bárki is elzárni a nyilvánosság elől állambiztonsági iratokat.

142.

Korlátozás nélkül kutathatóvá tesszük a levéltárba adott iratokban szereplő hálózati személyek, az operatív kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok és a hivatásos állomány személyazonosságát, illetve lehetővé tesszük hogy az egykori megfigyelt nyilvánosságra hozza a róla jelentő személy kilétét.

143.

Lehetővé tesszük, hogy az egykori megfigyelt a róla szerzett állambiztonsági adatoknak az általános kutatási határidő előtti megismerését megtilthassa.

144.

Módosítjuk a szabályokat annak érdekében, hogy hálózati személynek, ügynöknek lehessen nevezni mindazokat, akik – fennmaradt eredeti irat vagy egyéb bizonyíték szerint – jelentést adtak, beszervezési nyilatkozatot írtak alá vagy az állambiztonsági szolgálattól előnyben részesültek, illetve akiket az állambiztonsági szervek hálózati személyként tartottak nyilván, hacsak nem bizonyítható, hogy ügynöki tevékenységet nem végeztek.

Átláthatóság

145.

Korlátozzuk a miniszterelnöki pozíció betölthetőségét, egy ember maximum nyolc évig (két ciklus) lehet kormányfő élete folyamán.

146.

Korlátozzuk a polgármesteri pozíció betölthetőségét, egy ember maximum tíz évig (két ciklus) lehet polgármester.

147.

A választott tisztséget betöltő főállású politikusoknak kötelező lesz évi 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

148.

Speciális kategóriát hozunk létre a Büntető Törvénykönyvben a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában, ami a választott politikusok esetében súlyosbító tényezőként funkcionál.

149.

A korrupciós ügyeket érintően megerősítjük a közérdekű bejelentővédelmet.

150.

Megszüntetjük a Magyar Nemzeti Bank összes, a jegybanki szabályokkal ellentétes alapítványát és intézményét. Az így megspórolt pénzt államadósságcsökkentésre fordítjuk.

151.

Az országgyűlési képviselők fizetését az egyetemi tanári alapfizetések szorzatához kötjük, a szorzatot a béremelés során is kötelező tartani.

152.

A soron következő ülésszak során 0 forintra csökken annak az országgyűlési képviselőnek a fizetése, aki két egymást követő ülésszak során nem szólal fel egy alkalommal sem az Országgyűlés plenáris ülésén.

153.

Átalakítjuk a vagyonnyilatkozatok rendszerét. Az egy háztartásban élő családtagoknak és közeli hozzátartozóknak (házastárs, élettárs, gyermek) is kötelező nyilvánosságra hozni a vagyonnyilatkozatait. A vagyonnyilatkozatok mellett nyilvánosságra kell hozni a tárgyévi szja-bevallást is. A képviselőknek és közeli hozzátartozóknak a ciklus elején és végén kötelező vagyonosodási vizsgálaton kell átesniük.

154.

Főállású politikus, választott állami vezető, országgyűlési képviselő, polgármester nem vehet fel nyugdíjat, amíg hivatalban van.

155.

A vagyonnyilatkozatokat hivatalból összehangoljuk a közhiteles nyilvántartásokban foglaltakkal, és az egyoldalú nyilatkozatok helyett minden tételt okirattal kell igazolniuk a politikusoknak.

156.

Egységes, országos, online felületen tesszük hozzáférhetővé az ország minden választott politikusának vagyonbevallásait, beleértve az önkormányzati képviselőket, polgármestereket és parlamenti politikusokat, minisztereket, államtitkárokat is.

157.

Egységes állami, online felületen hozzáférhetővé teszünk minden közpénzfelhasználást érintő közbeszerzési eljárást és szerződés végrehajtást érintő összes dokumentumot. Ez kiterjed az állami vállalatokra, központi kormányzati intézményekre, önkormányzatokra és önkormányzati cégekre egyaránt.

158.

Átláthatóvá tesszük az önkormányzati döntéshozatalt. Az önkormányzatoknak az interneten, kereshető formában nyilvánosságra kell hozniuk minden előterjesztést, továbbá a testületi ülések napirendjét és jegyzőkönyvét, a helyi rendeleteket és egyéb helyi jogszabályokat. Minden testületi ülést online követhetővé teszünk, az ülésekről készült videókat az önkormányzatok archívumában elérhetővé tesszük.

159.

Egységes és kereshető internetes felületet hozunk létre a jogszabálytervezetek társadalmi véleményezése céljából.

160.

Minden ötezer forint feletti állami költést tételesen nyilvánosságra kell hozni a kifizetés utáni 60 napon belül egy egységes, kereshető rendszeren keresztül, minden állami, önkormányzati, központi kormányzati intézményre kiterjedően.

161.

Minden közpénzt érintő szerződés csak akkor léphet hatályba, ha a szerződés nyilvánosságra került egy egységes, az átláthatóságot szolgáló, minden állami intézményre kiterjedő kormányzati honlapon.

162.

Megtiltjuk az állami vállalatok önálló szponzorációs tevékenységét. Egy helyen összpontosítjuk az állam szponzorációs költségvetését, civil kontrollal ellátva a támogatási folyamatot.

163.

Minden állami vagy állami vállalati hirdetés és szponzoráció esetén egységes üzenettel és formában fel kell tüntetni, hogy „állami pénzből megvalósult hirdetés”.

164.

A közpénzek felhasználásának átláthatóságát növelve rövid eljárási határidők előírásával felgyorsítjuk a közérdekű adatok ingyenes kiadásáért indított pereket, szűkítjük ezek visszatartásának esetköreit, és megteremtjük a minősített adatok bíróság általi felülvizsgálatának lehetőségét.

165.

Általános gyakorlattá tesszük a nyitott, online, lefelé történő áralkun alapuló licitet annak érdekében, hogy csökkentsük a közbeszerzésekkel kapcsolatos visszaéléseket.

166.

Megszüntetjük a közbeszerzések esetén a versenyszűkítő műszaki paraméterekkel történő trükközést.

167.

Sikerdíjjal ösztönözzük a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát növelő bejelentési és felderítési hajlandóságot.

168.

Visszaállítjuk a civil bírálóbizottsági tagok részvételét az uniós pályázati források elbírálásánál.

Sajtószabadság és média

169.

A mai közmédiát megszüntetjük. A mai összköltségvetés egytizedéből tisztességes közszolgálatot teremtünk.

170.

Független nemzeti hírügynökséget hozunk létre a minőségi tájékoztatás érdekében. A hírügynökségi piaci verseny megteremtése érdekében az MTI hírszolgáltatását ismét fizetőssé tesszük.

171.

Az új közszolgálati médiában kiegyensúlyozott hírszolgáltatást, bőséges parlamenti (plenáris és bizottsági) közvetítést, oktatási és kulturális tartalmat sugárzunk a televízióban és a rádióban egyaránt.

172.

Megszüntetjük a reklámokat és a kereskedelmi érdekeltséget a közmédiában.

173.

Megszüntetjük a kereskedelmi jellegű tartalmakat közlő közmédia-csatornákat, beleértve a sportcsatornát is.

174.

Megszüntetjük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot és a Médiatanácsot. Erősítjük a közvetlen kormányzati szerepvállalást az ágazat igazgatási ellenőrzésében, és nagy teret engedünk a szakmai szervezetekkel közös társszabályozásnak.

175.

Az önkormányzati tulajdonú, helyi médiumok politikai kiegyensúlyozottságának megteremtése érdekében társszabályozási intézményt teremtünk, amelynek határozatai bíróságra vihetőek másodfokon. A cél az, hogy ne polgármesteri, kézivezérelt közlönyökként működjenek a minden helyi adófizető pénzéből fenntartott helyi médiumok.

176.

A magánkézbe kijátszott, önkormányzati támogatást kapó, helyi médiumok kiegyensúlyozottságát társszabályozással és bírósági fellebvitellel tesszük kikényszeríthetővé.

177.

Támogatjuk a helyi és közösségi rádiók újbóli megerősödését. Külön, célzott pályázatokkal ösztönözzük a helyi, kisközösségek saját digitális médiafelületeinek létrehozását.

178.

Támogatjuk a média tartalomszolgáltató műhelyeit, amelyek a modern média- és hirdetési piac formátumválsága miatt küzdenek a fennmaradással.

179.

Törvény által érvénytelenné teszünk minden olyan média-együttműködési szerződést, amely az állami vagy önkormányzati hirdető tartalmi befolyását rögzíti a médium felett.

180.

Az érettségi előtt álló fiatalok számára egy éven át ingyenes előfizetési akciót hozunk létre nem bulvár nyomtatott sajtótermékekre kiterjedően a nyomtatott sajtó kultúrájának megerősítése és népszerűsítése érdekében.

181.

Új frekvencia pályázati úton történő koncesszióba adásával megteremtjük a versenyt az országos kereskedelmi rádiózás piacán.

182.

Megszüntetjük a médiapiacot sújtó különadókat, ideértve a médiaügynökségek különadóját és a reklámadót.

183.

Csak auditált nézettségű, olvasottságú, példányszámú médiumokban tesszük lehetővé bármilyen állami hirdetés megjelentetését.

184.

Központosítunk minden állami és állami vállalati hirdetésvásárlást, az olvasottságtól, hallgatottságtól, nézettségtől elrugaszkodó, szakmailag indokolhatatlan hirdetési aránytalanságokat utólag visszafizetendő különadóval sújtjuk.

185.

Létrehozzuk a médiaombudsman intézményét.

186.

A közoktatási alaptanterv részévé tesszük a médiafogyasztás és médiakultúra kérdéseit.