Munkaügy

328.

Felülvizsgáljuk a Munka Törvénykönyve munkavállalók jogait korlátozó módosításait.

329.

A munkanélkülieknek a mai 3 helyett 9 hónapos álláskeresési biztosítást fizetünk, amely az álláskereső utolsó egy éves, havi átlagkeresetének 60 százaléka. A mai közmunkát megszüntetjük.

330.

Együttműködési támogatást biztosítunk valamennyi 9 hónapon túl állást keresőnek, amelynek összege megegyezik a nettó közmunkásbérrel, amíg az álláskereső a munkaügyi központtal közösen megállapított, szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségeinek eleget tesz.

331.

Képzési utalvány adunk az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők számára, hogy az utalvány felhasználásával fedezhessék az álláskeresésük idején felmerülő költségeiket.

332.

Az új feudalizmust teremtő tömeges közmunka helyett átképzéssel, piaci együttműködésekkel és az érintettek egyenkénti mentorálásával segítjük a munkanélküliség csökkentését.

333.

Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős közmunkásbért, munkajogi védelmet biztosítunk nekik. Ezzel egyidejűleg átalakítjuk az önkormányzatok finanszírozását, mivel jelenleg kötelező feladataik jelentős részét már csak a közmunka keretében tudják biztosítani.

334.

Garantáljuk, hogy egy korábbiakban is végzett munkakört nem lehet közmunkává alakítani, és így kiváltani alacsonyabb fizetéssel.

335.

Megtöbbszörözzük a munkaügyi központokra szánt forrást, hogy az álláskeresőkkel foglalkozó mentorok személyre szabott megoldást tudjanak kínálni a tartósan munkanélkülieknek, amelynek célja a valódi munkaerőpiacon történő elhelyezkedés.

336.

Betiltjuk a kizsákmányoló munkaerőkölcsönzést, szigorítjuk a munkaerőkölcsönző cégekre vonatkozó szabályok betartatását.

337.

Visszaadjuk a munkavállalók sztrájkjogát a Munkatörvénykönyvben.

338.

Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét.

339.

Visszaállítjuk azt a korábbi szabályt, hogy a jogellenesen elbocsátott munkavállalót a bíróság visszahelyezheti állásába.

340.

A pályakezdőknek kibővített járulékkedvezménnyel ösztönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú tanulmányaik ideje alatt is.

341.

Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti tartósan munkanélkülieknek.

342.

A munkavállalói jogok védelmének érdekében munkavállalói ombudsmani intézményt hozunk létre. Jogköre kiterjed a szakszervezetek által nem védett munkavállalók jogérvényesítésének kérdéseire és a kizsákmányolás modern formáinak felszámolására is.

343.

Helyreállítjuk a háromoldalú érdekegyeztetés törvénnyel létrehozott intézményrendszerét, megerősítjük az ágazati párbeszéd bizottságokat.

344.

Helyreállítjuk a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét, valamint a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó szakszervezeti jogosultságokat.

345.

Minden forintnyi valós szakszervezeti tagdíjbevételhez – felső korláttal – még egy forintot adunk támogatásként olyan módon, hogy az a munkahelyi szervezet, az ágazati szakszervezet és az országos konföderáció között kerüljön törvényben meghatározott arányban megosztásra.

Gazdaság

346.

Bevezetjük az eurót.

347.

A reálbérek fenntartható, érezhető és az elvándorlást lelassító emelkedése érdekében négy évre szóló, háromoldalú (munkaadók, szakszervezetek, állam), mindenkire kiterjedő bérmegállapodást kötünk.

348.

Szigorú költségvetési fegyelmet érvényesítünk, az európai uniós tagságunkból következő Maastrichti Kritériumokat betartjuk, a költségvetési hiányt a kívánt, három százalékos szint alatt tartjuk és csökkentjük az államadósságot az éves GDP 60 százalékát elérő szintig.

349.

Új, reális konvergencia-programot készítünk hazánk felzárkózásának és gyarapodásának elősegítése érdekében, összhangban az Európai Unió elvárásaival.

350.

Újra létrehozzuk az érdemi költségvetés-felügyeleti hatáskörrel bíró Költségvetési Tanácsot, amely független, szakmai intézményként őrködik az állami költségvetés fenntarthatósága és átláthatósága felett.

351.

Átláthatóvá tesszük a központi költségvetési tervezés és gazdálkodás folyamatát. Egységes, összehasonlító szerkezetben hozzuk nyilvánosságra a költségvetési törvény tervezeteit, elfogadott jogszabályait és a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatókat.

352.

Felgyorsítjuk a működőtőke-bevonást, a külföldi befektetőkkel átlátható megállapodásokra törekedve új, fenntartható munkahelyek létrehozását támogatjuk. Az oktatási rendszert annak érdekében alakítjuk át, hogy a magasabb hozzáadott értékű technológiák is megjelenhessenek.

353.

Megszüntetjük a büntető jellegű különadókat.

354.

Nem járhat állami támogatás olyan külföldi befektetőnek, amely szakszervezet- és munkavállalói önszerveződés-ellenes politikát folytat a gyárában. A külföldi működőtőke-beáramlást segítő állami támogatási szerződések megkötése esetén külön záradékban ismertetjük el a külföldi befektető kötelezettségét a munkás-érdekképviselet bevett formáinak engedélyezése területén.

355.

A banki költségek csökkentése érdekében erősítjük a piaci versenyt.

356.

Aktív állami szerepvállalással ösztönözzük a bankkártya használatot és a készpénzkímélő megoldásokat a korrupció csökkentése és a pénzforgalom átláthatóbbá tétele érdekében.

357.

A vásárlók kiszolgálásának javítása és a piaci verseny erősítése érekében megszüntetjük a pláza-stopot és hatályon kívül helyezzük az új élelmiszer-kereskedelmi üzletek nyitásának megnehezített feltételeit. A 10 ezer négyzetméter feletti kereskedelmi létesítmények településrendezési döntéseinek megalapozásához részletes környezeti és közlekedési hatásvizsgálatot írunk elő és az összes érintett, környező települések véleményének kikérését.

Adózás

358.

Olyan kétkulcsos, az újra bevezetett adójóváírással kiegészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A felső 8-10 százaléktól a mainál nagyobb hozzájárulást kérünk, az adójóváírás miatt az alacsony keresetűek is többet fognak keresni. A felső kulcs 30 százaléknál kisebb lesz.

359.

Egyszerűsítjük az ÁFA-rendszert.

360.

Újra bevezetjük, hogy a valós gazdasági teljesítmény nélküli, offshore jövedelmek Magyarországon adóztathatóak legyenek.

361.

Átalakítjuk a társaságiadó-rendszert, megakadályozzuk, hogy hazánk elhibázott módon adóparadicsommá váljék a nagyvállalatok számára. A TAO-rendszeren keresztül ösztönözzük a munkáltatók oktatási és felnőttképzési célú emberi erőforrás-beruházásait.

362.

Átfogó adóreform részeként csökkentjük a munkát terhelő járulékokat a foglalkoztatás könnyítése és a béremelések lehetővé tétele érdekében. Olyan szabályokat alkotunk, amelyek kikényszerítik a tényleges munkavállalói bérnövekedést és a többletfoglalkoztatást.

363.

A túlzott adminisztráció csökkentése érdekében megszüntetjük a 10 milliárd forintnál kisebb bevételt eredményező kisadókat, kivéve azokat, amelyek különösen káros környezeti, társadalmi vagy gazdasági hatás megszüntetését célozzák.

364.

Támogatjuk az európai szintű kezdeményezéseket a nagy pénzügyi intézmények spekulatív tőkemozgásainak a közteherviselés alá való bevonására.

365.

Adóalkotmányt vezetünk be, az adótörvények módosítása évi egy alkalommal lesz lehetséges, így mind a polgárok, mind a vállalkozások előre tisztában lehetnek azzal, milyen közterhekkel kell számolniuk az előttük álló időszakban.

366.

Annak érdekében, hogy a vállalkozások felkészülhessenek a változásokra, a módosuló adójogszabályok hatályba lépése csak 60 napos türelmi idő után lesz lehetséges.

367.

Az alacsony képzettségűek foglalkoztatásának növelése érdekében célzottan tovább csökkentjük a foglalkoztatást terhelő közterheket.

368.

Az idősebbek foglalkoztatását további, célzott járulékkedvezménnyel ösztönözzük.

369.

Tíz év alatt, társadalmi vita után, a jövedelemeltitkolás elleni küzdelem részeként, norvég mintára, a személyes adatok kivételével név szerint kereshetővé tesszük és nyilvánosságra hozzuk minden Magyarországon adózó magánszemély személyi jövedelemadó bevallását és a jogi személyek adóbevallásait. Az állami online ügyfélkezelő rendszer részeként működő megoldás naplózza azt is, hogy ki tekintette meg egy-egy adóalany adatait, és ezt az érintett adófizető számára is rendelkezésre bocsátja.

370.

Az adózás alól kibújókat és a kirívóan gyorsan meggazdagodókat vagyonosodási vizsgálatokkal vonjuk be a közteherviselés rendszerébe.

371.

Egységes, átlátható és teljesen nyilvános vagyonkatasztert alakítunk ki 4 év alatt, amely minden állampolgár, minden jogi személy, minden államilag nyilvántartott ingatlanvagyonára és cégtulajdonára kiterjed.

372.

A cégtörvény módosításával biztosítjuk, hogy a gazdasági társaságoknak a pénzmosás elleni törvény szerinti tényleges tulajdonosa a cégjegyzékből megismerhető legyen.

373.

Nemzetközi együttműködésben fellépünk egyes modern, internetes média- és hirdetési szolgáltatók adóelkerülései ellen annak érdekében, hogy a hirdetési piac ne torzuljon.

374.

Folytatjuk a pénztárgépek online bekötésének átláthatóságnövelő programját. Az érintett vállalkozásokat és vállalkozókat új ösztönzőkkel támogatjuk a jelentkező bekötési többletköltség csökkentésében.

375.

Megszüntetjük a kasszák online bekötése mögötti korrupt maffiarendszert.

376.

Megszüntetjük a kaszinókoncessziókat érintő speciális adókedvezményt, a lex Andy Vajnát.

377.

Egységes szerkezetűvé és összehasonlíthatóvá tesszük az önkormányzatok által kivetett vagyoni típusú adókat, központi szabályozással akadályozzuk meg a kiugróan magas helyi ingatlanadóztatást.

Innováció

378.

A szélessávú internet alapjog. Egy modern államnak támogatnia kell a fejlesztéseket, hogy reális áron minden háztartás gyors internet előfizetéshez juthasson.

379.

Egységes és ügyfélbarát e-közigazgatási rendszert alakítunk ki az online közigazgatási, adóügyi, bírósági és egyéb ügyintézés további gyorsítása érdekben.

380.

Egyszerűsítjük az egyetemi, kutatóintézeti találmányok üzleti célú hasznosításának anyagi és eljárási jogi szabályait, az ilyen kezdeményezéseket pénzügyi ösztönzőkkel is támogatjuk.

Vállalkozások

381.

Bevezetjük az egyszámlás állami adó- és járulékügyintézést. Ennek következtében az adófizetőnek mindig csak egyetlen bankszámlaszámra kellene utalnia a befizetett közterheket, és azokat az állam automatikusan szétválogatná a bevallások alapján.

382.

A vállalkozás költségeinek 5 százalékáig nem kell áfás számlát kérni, az egyszerű nyugta is megfelelő számviteli bizonylat.

383.

Elektronikus számlázási rendszert vezetünk be az online eladói és vevői adminisztráció támogatására a hatósági papírmunkák csökkentése érdekében.

384.

Emberi nyelvre fordítjuk le a hivatali űrlapokat és online adminisztrációs felületeket. Piaci ügyfélkezelési tapasztalok és nyelvészek bevonásával emberközeli és érhető állami ügyvitel-támogatást vezetünk be.

385.

Kötelező késedelmi kamatfizetést írunk elő az állami fél számára, mert a függő helyzet miatt a beszállítók, szolgáltatók ma sokszor nem merik érvényesíteni a késedelmi kamatot.

386.

Megszüntetjük a kötelező kamarai tagságot és tagdíjat, illetve hozzájárulást. Támogatjuk viszont, hogy a kamarák az általuk nyújtott szolgáltatások arányában maguk határozhassák meg működésük feltételeit, tagjaik kötelezettségeit.

387.

Adminisztrációs plafont vezetünk be a kis- és közepes vállalkozások számára: a jövőben csak úgy lehetne bevezetni bármilyen új, adminisztrációs terhet, ha ugyanekkor egy másikat meg is szüntet az állam.

388.

Bevezetjük az automatikus adóregisztrációt, mivel jelenleg ez külön lépés a cégalapítási eljárás során.

389.

Engedélyezési eljárások helyett előnyben részesítjük a bejelentési kötelezettséget a vállalkozások számára. Ez utóbbiak alkalmazása esetén a tevékenység a bejelentés megtétele után azonnal végezhető, nem kell várni a jogerős engedélyre, és az illetékes hatóság a tevékenység folyamatában végezhet ellenőrzést.

390.

Az első vállalkozások indítása során állami mentorálási programot hirdetünk annak érdekében, hogy az állami szereplő ne akadályozza, hanem támogassa az új vállalkozások keletkezését. Egyéni ügyfélút és egyablakos ügyintézés bevezetésével segítjük a piacra lépést.

391.

Az önkényes bírságolási különbségek megszüntetése érdekében kötelezővé tesszük a vállalkozások számára kiszabható bírságok tételesítését.

392.

Bevezetjük a „sárga lap” intézményét, bizonyos eljárások esetében lehetővé tesszük, hogy első alkalommal büntetés helyett csak figyelmeztessenek a hatóságok.

393.

Határozott erőfeszítést teszünk az elektronikus pénzforgalom uralkodóvá válása érdekében. Ezért csökkentjük a banki tranzakciós költségeket, állami forrásokkal támogatjuk az elektronikus fizetési terminálok használatát, egyéb ösztönzőkkel segítjük a készpénzforgalom minimalizálását.

394.

Programot indítunk a 35 év alatti fiatalok vállalkozásainak támogatására. Piaci szereplők bevonásával segítünk jó üzleti tervet készíteni, bértámogatást és kedvezményes hiteleket biztosítunk.

395.

Visszaszorítjuk a lánctartozást, a kis- és közepes beszállítók érdekeinek védelme érdekében megteremtjük annak lehetőségét, hogy az igazolt teljesítés esetében automatikus fizetési biztosítékot köthessenek ki.

Vidékpolitika

396.

Kiszélesítjük az utazási, munkába jutási és lakhatási támogatások rendszerét a sikeres munkahelykeresés érdekében.

397.

Támogatjuk az informatikai és kreatív ipari cégek vidéki terjeszkedését és távmunkában is végezhető projektjeit.

398.

Az új telepes program keretében segítjük a vidéken munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését.

399.

Egyszerűsítjük az önfoglalkoztatás adminisztratív és anyagi terheit, kedvezőbbé tesszük a kisadózók adófeltételeit.

400.

Kapacitásbővítéssel és a szolgáltatások kiterjesztésével fejlesztjük a jelenlegi tanya- és falugondnoki szolgáltatást.

401.

Kiemelt vidékfejlesztési támogatást biztosítunk az ökológiai gazdálkodók számára, különösen termékeik feldolgozottsági szintjének növeléséhez, a gazdálkodók közötti együttműködés hatékonyabbá tételéhez és a technológiai ismeretek átadásához. Biztosítjuk az ökológiai gazdálkodók számára az általuk használt állami termőföldeken az előhaszonbérlet jogát.

402.

Fejlesztjük az iskolabusz-szolgáltatást a leghátrányosabb térségekben.

403.

Támogatjuk az önkéntességen alapuló, a beszerzést, a termelést, a feldolgozást és a piacra jutást szervezni képes szövetkezeti rendszereket.

404.

Telepfelszámolási és teleprehabilitációs programokat indítunk annak érdekében, hogy az érintett, döntően magyar roma lakosság részére megfelelő életkörülményeket biztosítsunk.