Egyenlő családok

Családpolitika

237.

Nem teszünk különbséget gyermek és gyermek, család és család között. Mindenki maga választhatja meg, hogy milyen szeretetközösséghez akar tartozni. Mi abban segítünk, hogy minden gyermek biztonságban nőhessen fel.

238.

Pótoljuk a minden érintetthez könnyen eljutó családi pótlék 10 éve elmaradt emelését, minden évben legalább az inflációval korrigáljuk. Az iskolai hiányzásokat a családi pótlék megvonása helyett a családi krízishelyzetek megoldásához nyújtott szociális segítő szolgáltatásokkal fogjuk visszaszorítani.

239.

A gyes összegét a 10 éve elmaradt emelés kompenzálására megemeljük. Az első tizennyolc hónapban 40 százalékkal, a 19-36. hónapokban 20 százalékkal.

240.

A dolgozó szülők 3 év alatti gyerekének nappali ellátását szociális alapszolgáltatássá tesszük lakóhelytől függetlenül. Bővítjük az ehhez szükséges férőhelyeket, és fenntartó-független, a valós költségeket jobban lefedő normatívát vezetünk be.

241.

Megszüntetjük a bölcsődei térítési díjakat, rendezzük a bölcsődei dolgozók bérét.

242.

Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és családi napközi férőhelyet, valamint területileg célozva több óvodai férőhelyet. Ehhez fenntartó, független, a szolgáltatáson alapuló egységes, a valós költségeket jobban lefedő normatívát vezetünk be.

243.

Szigorítjuk az önkormányzatok ellátási kötelességét. A kistelepüléseket finanszírozási kedvezményekkel és a közösségi közlekedés fejlesztésével ösztönözzük a közös bölcsőde vagy óvoda fenntartásra, illetve a normatíva hordozhatóságával (bölcsöde utalvány) tesszük rugalmasabbá az ellátást.

244.

Több pénzt fordítunk a gyermekéhezés felszámolására. A legkisebbek, az óvodai vagy iskolai nevelésben még nem résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek számára is elérhetővé tesszük az ingyenes közétkeztetést.

245.

Bevezetjük az apahónapokat, a gyed 18 hónapos időtartamából legalább 3 hónapot az eddiginél kedvezőbb feltételek mellett az a szülő vehetne igénybe, amelyik korábban nem maradt otthon a kisgyermekkel.

246.

Igazságossá tesszük a családtámogatási rendszert, hogy ne csak a magasabb jövedelműek kapjanak többet a közösből.

247.

A versenyszférában járulékkedvezménnyel, a közszférában alanyi jogú választhatósággal támogatjuk a gyesen lévő szülők részmunkaidős foglalkoztatását.

248.

Kedvezményekkel és támogatással ösztönözzük a rugalmas munkavégzési formák általában vett elterjedését, amelyek keretében lehetővé tesszük a rövidebb munkanapokat és munkaheteket is.

249.

Az aktív, még munkát vállaló nagyszülő számára is lehetővé tesszük a gyed igénybevételét.

250.

Bevezetjük a gyermekbarát munkahely minősítési rendszert.

251.

A Biztos Kezdet Program keretében a Gyermekesély Házak bővítésén keresztül minden igénylő számára biztosítjuk a korai fejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mert csak ez adhatja meg az esélyt a későbbi felzárkózásra.

252.

Fejlesztjük és bővítjük a területi védőnői ellátást, a roma mentorok számát, és a gyermekjóléti alapellátást. Ennek érdekében több mint 200 fővel növeljük a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos kistérségekben, településeken dolgozók létszámát.

Női egyenjogúság

253.

Döntően nőket érintően megkönnyítjük azok életét, akik hosszú éveken vagy évtizedeken át ápolják súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő családtagjukat. A gondozott állapotától függően rész vagy főállású munkaviszonyként ismerjük el az ápolási tevékenységet, a folyamatos felügyeletet igénylő, súlyos fogyatékkal élő hozzátartozó ápolásáért minimálbért biztosítunk.

254.

A házi segítségnyújtási szolgáltatások kiterjesztésével könnyítjük meg az otthoni ápolást és mentesítjük legalább részben azokat is, akik folyamatos felügyeletet igénylő hozzátartozójukat gondozzák.

255.

Azonnali hatállyal ratifikáljuk és a magyar jogrendszer részeként érvényesítjük az Isztambuli Egyezményt, amelynek célja a nők és a családon belüli erőszak megelőzése, az ellene való küzdelem hatékonyságának növelése.

256.

A családon belüli erőszak jelzése, felismerése érdekében az oktatási, szociális, egészségügyi és rendvédelmi intézményrendszer összes szereplője és a jogalkalmazók számára képzést szervezünk, ösztönzőket teremtünk annak érdekében, hogy vegyék észre és cselekedjenek, amikor munkájuk során erőszakos cselekmények nyomaival, következményeivel találkoznak.

257.

Központi, névtelen segélyvonalat üzemeltetünk szakértő civil partnerek bevonásával a családon belüli erőszak áldozatává válók támogatására és a gyors beavatkozásra.

258.

Védett menedékotthonok központi kormányzati és önkormányzati hálózatát hozzunk létre a családon belüli erőszaktól fenyegetettek vagy annak áldozatául esettek számára.

259.

A nemek közötti jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében minden nagyfoglalkoztatóra kiterjedően jelentési kötelezettséget és nyilvánosságra hozatalt írunk elő annak érdekében, hogy megismerhető legyen, melyek azok a cégek, amelyek nem tesznek a jövedelemegyenlőség megvalósításáért.

260.

A nők és férfiak jövedelemkülönbségeit megszüntetjük a teljes állami szférában az azonos beosztásokat érintően.

261.

A gyes 3. éve alatt ingyenes munkaerőpiaci reintegrációs szolgáltatásokat biztosítunk a még otthon lévő szülőnek.

262.

Megerősítjük a családon belüli erőszak elkövetőit büntetőjogi szankcióit, és gyakoribbá tesszük ezek tényleges alkalmazását az igazságszolgáltatási rendszerben. A távoltartás jogintézményét pedig valóban használni fogjuk.

263.

Nemi kvótát vezetünk be a pártok számára a jelöltállítás során a nemek politikai képviseletének kiegyenlítése érdekében. Célunk, hogy egyik nemnek se legyen hatvan százaléknál több és negyven százaléknál kevesebb jelöltje egy-egy pártnál.

264.

Új alapokra helyezzük az közoktatás rendszerén belül a párkapcsolati és szexuális oktatást.