Biztonságos állam

Rendvédelem

405.

Annak érdekében, hogy közvetlenül elérhetővé tegyük az állampolgárok számára a helyi, személyes biztonságukért felelős szerveket, Közösségi Rendészeti Pontokat hozunk létre minden településen. Így a rendőrök, a közterület-felügyelők, a mezőőrök, a halőrök, a vadőrök és a polgárőrök szervezett együttműködése egy intézmény keretén belül valósulhat meg, ezzel is segítve az állampolgárok biztonságérzetének növekedését.

406.

Bővítjük a térfigyelő kamerarendszereket.

407.

Létrehozzuk a településfelügyelők rendszerét, akik biztosítják, hogy minden településen állandó közbiztonságőrző jelenlét legyen, illetve hogy lakossági bejelentés ne maradjon elintézetlenül.

408.

Visszaadjuk a múltját és a jövőjét a Magyar Tűzoltóságnak.

409.

Megszüntetjük a Parlamenti Őrséget és egységesítjük a vezető politikusok és a kiemelt intézmények védelmének szervezetét.

410.

Megszüntetjük a TEK-et, és új, szakszerűen integrált szervezeti keretek közé helyezzük a magyarországi terrorizmus elleni küzdelmet

411.

A nemzetbiztonsági szolgálatokat megszabadítjuk a pártpolitikai befolyástól.

412.

A büntetőeljárások felgyorsítása érdekében kiemelten fejlesztjük a rendőrség rendelkezésére álló szakértői kapacitásokat.

Honvédelem

413.

Önálló, a minisztériumtól valóban független parancsnokságot kap a Magyar Honvédség, megerősítjük a Honvédség polgári felügyeletét.

414.

Új, kiszámítható, tervezhető életpályamodellt vezetünk be a honvédelmi és rendvédelmi szervek tényleges állománya számára.

415.

A tényleges állomány lakhatását a jelenlegi ingatlanbérleti programon felül is támogatjuk megfelelő követelmények teljesülése esetén. Segítjük az új településen, új szakmában történő életpálya-folytatást, együttműködve az önkormányzatokkal, piaci munkaadókkal.

416.

Átalakítjuk az elmúlt években bevezetett tartalékos-rendszert, egységesítjük a honvédelmi feladatok, a természeti és humanitárius katasztrófák idején bevonható személyi tartalék képzésének és mozgósításának rendszerét.

417.

Ingyenes átképzési programokkal támogatjuk a hivatásos katonai, rendvédelmi pálya után következő életszakasz elkezdését. Piaci és állami munkaadókkal együttműködve megteremtjük az ingyenes szakmai tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés intézményeit a karriermódosításra készülő katonák, rendőrök, tűzoltók számára.

418.

Átgondolt haderő-fejlesztési programot indítunk az esetleges beszerzések helyett.

419.

A magyar polgárok védelmének megerősítése érdekében új szervezetet hozunk létre a nemzetbiztonsági intézményrendszeren belül a külföldi hibrid-hadviselés és ennek részeként a kommunikációs-technológiai befolyásolás megelőzésére és kivédésére.

420.

Hosszú távú és stabil megoldásokkal védjük meg a magyar határt. Megteremtjük a határőrizet és a határrendészet összehangolt irányításának kormányzati feltételeit.

Menekültügy

421.

Együttműködésre kell lépni az Európai Unió azon tagállamaival, közöttük különösen Németországgal, amelyek a biztonságteremtés és a menekültválság érdekében közös stratégiát hajtanak végre. Ezen együttműködés részeként meg kell erősíteni közös erővel Európa külső határainak és a válságos belső határszakaszoknak a védelmét. Mindezek bevezetése elvezet a drága és értelmetlen magyar határkerítés visszabontásához 4 éven belül.

422.

Azonnal hatályon kívül helyezzük a Fidesz által bevezetett összes, az emberi jogokat sértő, a Genfi Konvencióval és az európai uniós szabályokkal ellentétes menekültügyi szabályt, megszüntetjük a tranzitzónát.

423.

A magyar államnak az Európai Unióban bevett, átlagos szintre kell emelnie a menekültügyi eljárások során befogadott menedékesek arányát.

424.

A békés és emberséges időszaki befogadásra tekintettel nyelvoktatással, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, iskoláztatással támogatjuk a jogszerű menedékeseket hazánkban tartózkodásuk idején, a nemzetközi jó tapasztalatokkal összhangban.

425.

Az elkövetkező évtizedek magyarországi kihívásaira felkészülve, az elmúlt évtizedek nemzetközi tapasztalataiból tanulva javítjuk hazánk integrációs képességét. Ennek érdekében közoktatási és köztájékoztatási programokat hirdetünk a kormányzati gyűlöletkampányok helyett.

426.

A „nép ügyvédjéhez” hasonlatos intézménnyel, a területen tapasztalattal rendelkező civil szervezetekkel együttműködve biztosítani kell a tisztességes bírósági eljárást és jogorvoslatot a menedékkérők számára.

427.

Kulturált, emberséges és biztonságos befogadóállomásokat kell kialakítani a menedékkérők számára a jelenlegi zárt és embertelen tranzitzónák helyett.

428.

Tíz év alatt érdemben megsokszorozzunk Magyarország hozzájárulását a már működő nemzetközi fejlesztési programokhoz.

429.

Nemzetközi együttműködésben, titkosszolgálati és rendőri eszközökkel, közösen lépünk fel az emberkereskedőkkel szemben.

Energetika

430.

Leállítjuk a Paks2 beruházást.

431.

A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével a tartós rezsicsökkentés érdekében több 10 ezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területén.

432.

A világpiaci árváltozásokat átláthatóan érvényesítő, a piaci árcsökkenésektől a fogyasztókat meg nem fosztó villanyáram- és gázárrendszert hozunk létre, támogatjuk az adriai LNG-terminál kapacitás létrehozását.

433.

A szociális energiaár-támogatást önkormányzati szintre és rászorultsági alapra helyezzük a hatékony segítségnyújtás érdekében.

434.

Állami tulajdonban tartjuk a nagy, regionális vízműtársaságokat. Visszaadjuk a helyi víziközmű társulatokat az önkormányzati társulások vagy önkormányzatok tulajdonába.

435.

Megnöveljük a megújuló energiaforrások részarányát az energiatermelésben.

436.

Támogatjuk helyi önkormányzatok, járások, kistérségek önkéntes energetikai társulásainak létrehozását helyi betáplálású kiserőművek közös létesítése érdekében.

437.

A fogyasztók számára költségmentessé tesszük az eladósodást megakadályozó, előre fizetős, kártyás órák felszerelését a víz-, gáz-, villanyáram-hálózatra.

438.

A keresztfinanszírozást megszüntetve csökkentjük a kisvállalkozók energiaszámláit.

439.

A rezsicsökkentés hibájából elmaradt állami energetikai-hálózat és közműfelújításokat öt év alatt bepótoljuk a hálózatbiztonság megerősítése és a technológia modernizációja érdekében, különös tekintettel a víz-, a gáz- és a villamosáram-hálózatra.

440.

Rugalmassá fejlesztjük a magyar energetikai hálózatot, felkészítve azt a korszerű, helyi, közösségi áramtermelő kapacitások befogadására. Támogatjuk a helyi fotovoltaikus, szél, biomassza, geotermikus és gázerőművek üzembe állítását.

441.

További nemzetközi gáz, villanyáram és kőolaj összeköttetéseket (interkonnektorokat) hozunk létre hazánk energetikai függőségének csökkentése érdekében.

442.

Végrehajtjuk a közös uniós energetika-politikát, a fenntarthatóan alacsony árak elősegítése érdekében.

443.

Visszaállítjuk az Energiahivatal szakmai és politikai függetlenségét, összhangban az uniós joggyakorlattal.

444.

A határmetsző energetikai kapacitások feletti rendelkezést a korábbi korrupt átjátszások helyett átlátható, versengő alapra helyezzük.

445.

Feltárjuk a MET nevű korrupt energiakereskedő cég állami és nagyvállalati kapcsolatait, szerződéseit. A felelősöket bíróság elé állítjuk, a maffiaszerű kapcsolatok miatt a társaság magyarországi vagyonelemeit állami tulajdonba vesszük.